Language Lättläst E-tjänster

RÖRELSEAKTIVITETER FÖR KVINNOR

Utvecklingsavdelningen, Inflyttar - och integrationsservice arrangerar rörelseaktiviteter för kvinnor på forum. Syftet är att integrera samt skapa en mötesplats för kvinnor med fokus på gemenskap och hälsa.

Tillsammans för inkluderande och attraktivt Malå!

Välkomna att anmäla er, hoppas att vi ses!

 

Därför anordnar vi Rörelseaktiviteter – Kropp och Själ

Fritid - Alla har möjlighet att forma sin fritid.

Nätverk: Alla människor behöver ett socialt sammanhang, en plats där man kan känna sig både trygg, delaktig och inkluderad. Integrationsservice verkar för att ge goda förutsättningar för nätverkande. När det gäller att förbättra hälsoläget är det viktigt att stärka individens sociala nätverk.

Deltagande: Vi arbetar för aktiv inkludering. För att öka möjligheten till en rik fritid behöver vi arbeta för aktiv inkludering. Vi söker nya vägar att bjuda in till så att alla känna sig inkluderade och välkomna. Ett särskilt fokus görs på att öka deltagandet av nyinflyttade i de aktiviteter som integrationsservice erbjuder/anordnar, gärna i samarbete med studieförbunden, föreningslivet, näringslivet, kyrkorna och individer inom civil samhället. 

Tillhörighet - Alla har förutsättning att känna sig delaktig i vårt demokratiska samhälle.

Hälsa: Integrationsservice arbetar för att fler ska få information, känna sig delaktiga och ha möjlighet att delta olika aktiviteter. Att komma in på arenor där aktiviteter görs men inte alltid syns gör att vi skapar förståelse för varandra, nya nätverk och nya möten. Aktiviteter för alla åldrar och där alla kan hitta sin plats i gemenskap med andra bidrar till en god hälsa.

Jämställdhet: Ett strategiskt arbete för att minska främlingsfientlighet, samverkan och egenmakt ligger till grund för vår verksamhet.

 

Välkommen att kontakta Utvecklingsavdelningen, Integrationsservice!

 

Rörelseaktiviteter för kvinnor på forum, all information 

Senast uppdaterad den 28 augusti 2020

Integrationsservice

Integrationssamordnare 

Kamal Blyborg

Tfn: 0953-140 46 

E-post:  kamal.blyborg@mala.se 

 

Integrationssekreterare

Ethel Cavén

Tfn.: 0953-140 74

E-post: ethel.caven@mala.se 

Aktuellt

Translate the website with Google translate.