Aktuellt

Hand på äldre människas axel

Fotograf: Ingrid Sjöberg

SÄKRA BESÖK I VÅRA VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN

Den 29 september togs många restriktioner i samhället gällande covid-19 bort. I vård och omsorg kommer det däremot att fortsätta finnas rekommendationer för hur risken för smitta av covid-19 ska minskas.

Det beror på att det inom vård och omsorg finns en ansamling av individer som är extra känsliga för denna infektion.

Läs mer om vad som gäller för säkra besök i vård- och omsorgsboenden Malå kommun.

Senast uppdaterad den 30 september 2021

Translate the website with Google translate.