Language Lättläst E-tjänster

SAMVERKANSAVTAL MELLAN POLIS OCH MALÅ KOMMUN (MEDBORGARLÖFTEN)

Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet för medborgarna och därför behövs ett planlagt aktivt brottsförebyggande arbete som innebär att alla, både offentliga och privata samhällsfunktioner såväl som medborgerliga initiativ ska samverka sida vid sida.

Malå ska vara en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker. För att utveckla samarbetet mellan polisen och kommunen har ett nytt samverkansavtal skrivits som gäller från 1 januari 2020 till 31 december 2022.

Samverkansavtalet ersätter den aktivitetsplan, tidsplan och plan för uppföljning och kommunikation som ingicks mellan polis och Malå kommun 2017. Den utgör en fortsättning på ”Medborgarlöften 2017-2018”.

Samverkansavtalet bygger på att polisen och olika aktörer med nyckelroller i samhället (REK-gruppen) enats kring en gemensam uppfattning om vilka problem som finns lokalt. Representanterna i REK-gruppen (REK står för rekognosering) är socialtjänsten, skolan, ANDT-samordnare, fritidsgården, kommunledningen och polisen. Andra aktörer som bjuds in och deltar är det lokala näringslivet, hälso- och sjukvården, kyrkan, föreningslivet, hälsorådet, pensionärs- och handikapprådet, miljö- och byggavdelningen/räddningstjänsten.

Ta del av samverkansavtalet mellan Polis och Malå kommun.

Senast uppdaterad den 27 januari 2020

ADMINISTRATIV ENHET

Kommunchef 
Jim Lundmark
Tfn: 0953-140 06
E-post: jim.lundmark@mala.se

Kommunsekreterare
Inger Selin
Tfn: 0953-140 70
E-post: inger.selin@mala.se

Nämndsekreterare
Catrin Björck
Tfn: 0953-140 14
E-post: catrin.bjorck@mala.se

Nämndsekreterare
Nina Olofsdotter
Tfn: 0953-140 65
E-post: nina.olofsdotter@mala.se

 

 

 

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Aktuellt

Translate the website with Google translate.