Language Lättläst E-tjänster
Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

Senast uppdaterad den 20 december 2019

UTBILDNINGSAVDELNINGEN

Tfn
0953-140 80
Telefon och öppettider
07.00 - 12.00
E-post
utbildningsavdelningen@mala.se
Besöksadress

Skolgatan 2, 939 31 Malå 
(ovanför biblioteket)
Postadress
Storgatan 13, 939 31 Malå  

LEDNING OCH ADMINISTRATION SKOLA

Skolchef
Rektor vuxenutbildning
Ansvarig för lärcentrum
Erik Lindblom
Tfn: 0953-14049
E-post: erik.lindblom@mala.se

Rektor åk 7-9
Rektor gymnasiet
Rektor SFI 
Ulrika Renström
Tfn: 0953-140 83
E-post: ulrika.renstrom@mala.se

Biträdande rektor åk 4-6
Daniel Renling
Tfn: 0953-141 90
E-post: daniel.renling@mala.se

Rektor fritidshem
Rektor förskoleklass
Rektor åk 1-6 
Elevhälsochef
Ann-Chatrine Lundmark
Tfn: 0953-141 07
E-post: ann-chatrine.lundmark@mala.se

Studie- och yrkesvägledare
Oskar Sjölund
Tfn: 0953-140 97
E-post: oskar.sjolund@mala.se

Utvecklingsledare
Samordnare Lärcentrum
Ida Söderström
Tfn: 0953-141 14
E-post: ida.soderstrom@mala.se  

Handläggare
Helén Örnberg
Tfn: 0953-141 08
E-post: helen.ornberg@mala.se  

Administratör
Anette Harr
Tfn: 0953-140 80
E-post: anette.harr@mala.se

Administratör
Caroline Renström
Tfn: 0953-140 78
E-post: caroline.renstrom@mala.se

Administratör
Charlotte Hultdin
Tfn: 0953-141 11
E-post: charlotte.hultdin@mala.se

Aktuellt

Translate the website with Google translate.