Aktuellt

SKA DU BYGGA I SOMMAR?

Tänk på att det kan krävas ett bygglov, en bygganmälan eller annat tillstånd. Kontakta miljö- och byggavdelningen i god tid!

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd sammanträder den 21 juni. Ärenden som ska behandlas i nämnden bör vara miljö- och byggavdelningen tillhanda senast den 23 maj. 

Tänk också på att det dröjer minst 3 veckor efter beslut om bygglov tills det vunnit laga kraft.

Kontakt vid frågor:

Bygglov:
Erik Lundberg, tfn: 0953-140 50
Youssef Khaldi, tfn: 0953-141 73

Miljö (t.ex. avlopp, värmepumpar):
Edvin Österlund, tfn: 0953-141 74
Helene Oskarsson, tfn: 0953-140 53
Frida Spårby, tfn: 0953-140 52

E-post: mob@mala.se 

Välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad den 26 april 2022

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.