Aktuellt

Skogen – en framtidsfråga för alla

Välkommen till två aktiviter inom ramen för projektet ArticHubs och tema Skogen – en framtidsfråga för alla. Aktiviteter äger rum i Malå.

Samtal om EU:s betydelse för frågor om skogsbruk,  urfolk, gruvor, energi, klimat och miljö

Måndag 3 juni kl. 19.00-20.30 på plats i Laven alternativt digitalt deltagande

https://www.facebook.com/events/826486379384827

Politiker som kandiderar till EU-parlamentet deltar.

EU:s påverkan på det lokala avseende våra ArticHubs teman; skogsbruk, urfolk, gruva, energi, klimat/naturvård.

Samtalsledare: Lennart Gustavsson

Välkommen!

 

Framtidens skogar i Malå – Familjeskogsbruket

Tisdag 4 juni kl 18.00-20.00 (enklare förtäring från kl 17.30)

Var: Svedjan Malå, ca 2km in efter Tordvägen (skyltat)

Målgrupp: Skogsägare och allmänhet med natur- eller skogsintresse

https://www.facebook.com/events/715277627277292

Vad: Tillsammans med Oskar Sjölund, markvärd och Gun Lidestav, Skoglig doktor vid SLU, följs vi längst en skogsslinga, på cirka en kilometer och besöker tio olika ”skogar i skogen”. Vi resonerar om trädslag, biologisk mångfald, skogsproduktion, tidpunkt för åtgärder och olika hänsyn m.m..

Förutom traditionella trädslag som gran, tall och björk tittar vi på Sibirisk Lärk och Contortatall samt föryngring av gran utan markberedning m.m.. Vi lär oss mäta virkesförråd och trädens höjd.   

Vid frågor: Oskar Sjölund, 070-284 58 61

Välkommen till en inspirerande skogskväll

 

Skogen – en framtidsfråga för alla

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet har, tillsammans företag inom skogsnäringen, Malå sameby, Malå kommun och övriga intressenter, genomfört en EU-finansierad studie som heter ArcticHubs. ArcticHubs-projektet försöker lösa konflikter om lokala resurser och mark genom att använda nya adaptiva verktyg och tillvägagångssätt.

Malå har utgjort en ”hubb” då Malå är ett skogsbruksnav, som också representerar en komplex markanvändningssituation där gruvdrift, vindkraftsutbyggnader och infrastrukturprojekt överlappar den samiska rennäringens behov av markanvändning.
Projektet är nu i sin slutfas.

Senast uppdaterad den 29 maj 2024

Translate the website with Google translate.