Aktuellt

SMHI INFÖR NYTT VÄDERVARNINGSSYSTEM

Den 26 oktober planerar SMHI att införa ett nytt vädervarningssystem som innebär att klass 1-, klass 2- och klass 3-varningarna försvinner.

SMHIs nya vädervarningar är gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden.

Mer regionalt anpassade varningar

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället.

Nuvarande system, som gäller fram till övergången, bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar bestämda gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 cm snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.


Följ länken för mer information om nytt vädervarningssystem på SMHI:s hemsida.

Senast uppdaterad den 19 oktober 2021

Translate the website with Google translate.