Language Lättläst E-tjänster

STEGET VIDARE

Språngbräda för befintliga företag som vill växa och utvecklas i Malå kommun.
Genom insatsen får du stöd i att analysera företagets nuläge, sätta mål och att hitta vägarna för att nå dina mål.

Arrangör: Malå Kommun genom projektet NiMR i samarbete med Almi som leder seminarieserien.

Deltagare: max 10 mikro- och små företag verksamma i Malå, först till kvarn.

Tidplan: september – november 2020, planerad uppstartsdatum 23 september.

Anmälan: snarast, men senast 24 augusti via e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se

Kostnad: 400 kr + moms, anmälan är bindande.

Vid frågor och funderingar kontakta Aleksandra Simanovskaya, affärscoach Malå Kommun/NiMR, Tel 0953-140 61, 0703445568 eller Erika Lind, affärsrådgivare Almi, Tel 0910-71 15 82, Mobil 070-280 50 23.

”Steget vidare” riktar sig till dig som driver ett etablerat företag och har ambition att få företaget att utvecklas och växa.

Genom insatsen får du stöd i att analysera företagets nuläge, sätta mål och att hitta vägarna för att nå dina mål.

Varje moment består av ett fysiskt möte i hela gruppen och däremellan enskilda digitala möten med en rådgivare från Almi.

Moment 1: Företagets nuläge och omvärld

Analys av nuläget; kunder och erbjudanden, affärsmodell och faktorer i omvärlden som påverkar affären.

Moment 2: Mål och vägval

Diskussion kring vision och företagets ”vad” och "varför". Dialog om framtida mål på 3-5 års sikt.

Moment 3: Handlingsplan och ekonomi

Definition av de viktigaste aktiviteterna för att nå målet, även inkluderat finansieringsbehov. 

Senast uppdaterad den 22 juni 2020

UTVECKLINGSAVDELNINGEN - NÄRINGSLIV

Enhetschef utvecklingsavdelningen
Anna Karin Horney 
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se 

Företagslots/inflyttarservice/handläggare 
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Ung och företagsam utvecklare
Anna-Sara Rannerud
Tfn: 070-200 61 46
E-post: anna-sara.rannerud@mala.se 

Företagslots/handläggare
Maria Larsson 
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se 

Aktuellt

Translate the website with Google translate.