Aktuellt

Infoknapp, blå.

STORA KOSTNADER FÖR ONÖDIGA PUMPSTOPP

Pumpstoppen beror på att det spolas ner material/föremål som inte får spolas ner i toaletten. Det kan vara allt från våtservetter till plasthandskar.

Under år 2021 har kostnaden för reparationer på grund av pumpstopp hittills kostat totalt 105 065 kr. Till detta ska också läggas kostanden för arbetstimmar som personal lägger på att åtgärda akuta problem som uppstår.

Detta får man spola ner i toaletten:

Allt som kommer från kroppen - avföring och andra kroppsvätskor samt toalettpapper som är gjort för att spolas ner i toaletten.

Detta får man INTE spola ner i toaletten:

Hushållspapper och våtservetter (löses ej upp av vatten), bomullstopps, bindor, tandtråd eller annat skräp. Dessa produkter orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk vilket gör att ledningar svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Det kostar dessutom mycket pengar för kommunen att åtgärda dessa onödiga stopp!
Farligt avfall som lösningsmedel, nagellack, aceton och andra kemikalier ska inte heller spolas ner i toaletten.

Tips:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där du kan slänga förbränningsbara sopor som t.ex. hushållspapper och våtservetter.

Senast uppdaterad den 10 november 2021

VATTEN OCH AVLOPP - KULTUR OCH TEKNISKA ENHETEN

Vill du göra en felanmälan?
Läs mer om felanmälan här

Verksamhetsansvarig GVA
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 63
E-post: per.bertilsson@mala.se

Handläggare
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.