Aktuellt

Flygbild över ett soligt och somrigt Malå.

Fotograf: Ricke.se

TILLFÄLLIGT STADSBIDRAG TILL MALÅ

Delegationen för kommunal ekonomi i balans fattade den 25 augusti beslut om tillfälligt statsbidrag för tio av de 28 kommuner och regioner som sökt.

Vid första beslutstillfället fattade delegationen beslut om att dela ut 207 miljoner kronor till åtta kommuner och två regioner. Övriga beslut kommer att fattas senare under hösten. Nästa beslutstillfälle är 21 september.

Malå kommun är en av kommunerna som sökt och beviljats ett investeringsbidrag på 22,5 miljoner kronor som en delfinansiering i en investering för att effektivisera äldreomsorgen i kommunen.

Senast uppdaterad den 2 september 2022

KONTAKT KOMMUNCHEF

Kommunchef 
Jim Lundmark
Tfn: 0953-140 06
E-post: jim.lundmark@mala.se 

PRESS, MEDIA OCH INFORMATION

Kommunikatör
Linda Nystedt
Tfn: 0953-140 27
E-post: kommunikator@mala.se 

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.