Aktuellt

TRYGGHETSENKÄT FÖR INVÅNARE MALÅ KOMMUN

Polisen och Malå kommun samarbetar på olika sätt för att öka tryggheten för dig som invånare i Malå kommun. Därför genomförs nu en trygghetsenkät som syftar till att få en tydligare bild om hur det ser ut i Malå kommun.

Alla svar är anonyma och kommer att presenteras under andra halvan av 2022 här på kommunens hemsida och i sociala medier. Enkäten är öppen mellan den 5maj-30 juni.


Följ länken och besvara trygghetsenkäten

Senast uppdaterad den 5 maj 2022

FOLKHÄLSOPLANERARE

Daniel Burman
Tfn: 076-115 93 79
E-post: daniel.burman@mala.se 

Translate the website with Google translate.