Aktuellt

Tecknade händer i olika färger som räcks upp i luften.

TUTA FÖR DEMOKRATIN

Från och med juni 2022 till juni 2023 drivs en demokratisatsning för motorburna ungdomar mellan 15-25 år i Malåbygden med målet att öka valdeltagandet i valet 2022 och till valet 2026 bland förstagångsväljare.

Projektet syftar även till att samhällsutvecklingen ska inkludera unga, för en starkare och mer rättvis demokrati och en mer attraktiv plats att bo på. Projektets aktiviteter sker av, med och för en grupp unga som deltar mer sällan i demokratin och på platser där deltagandet i demokratin i regel är lägre än snittet – i landsbygdskommuner i norra Sveriges inland.

Motorburna ungdomar är en målgrupp unga som i princip aldrig ser sig själva representeras i media eller i politiska sammanhang, därför har två unga motorburna demokratiambassadörer anställts för att driva projektet lokalt.

Under hösten kommer ungas idéer samlas in som sedan kommer att bilda en kampanj som ska spridas bland unga i kommunerna inför valet.

Efter valet kommer politiker bjudas in tillsammans med unga för att utveckla och ta vidare idéerna och förslagen som kommit fram under höstens idéverkstäder. Efter årsskiftet kommer projektet satsa på att nå hela Västerbottensregionen.

Projektet Tuta för demokratin! är finansierat av MUCF och genomförs av organisationen Youth 2030 Movement tillsammans med Malå kommun och Norsjö kommun.

Läs mer om TUTA FÖR DEMOKRATIN

Senast uppdaterad den 15 augusti 2022

FRITIDSGÅRDEN KOSMOS - KULTUR- OCH TEKNISKA ENHETEN

Fritidsgården Kosmos direkt
Tfn: 0953-141 00
Gunilla Bottke,
gunilla.bottke@mala.se 

Verksamhetsansvarig Kultur
Maria Larsson 
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se

Translate the website with Google translate.