Aktuellt

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR BJÖRKEN 1 M FL

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Björken 1, m.fl. I Malå samhälle. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av butiken.

Detaljplanen för fastigheten Björken 1, del av Malå 7:22 samt del av Skolan 1 påbörjades under 2017, men pausades efter samrådet. Fastigheten Björken 1 har bytt ägare sedan dess och nu önskar den nya ägaren att återuppta detaljplanearbetet.

Här hittar du mer information och alla handlingar till planen

Senast uppdaterad den 11 april 2023

Translate the website with Google translate.