Aktuellt

Brun ordförandeklubba som ligger på ett brunt bord.

UPPHÄVANDE AV BESLUT OM PRISER FÖR LIFTKORTS- OCH SKIDUTHYRNING SAMT RABATT SÄSONG 2020/2021

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-02-20 §8 gällande priser för liftkort och skiduthyrning samt rabatt säsong 2020/2021 upphävs.

Den alpina anläggningen har efter kultur- och fritidsnämndens beslut övertagits av Malå Energi- och industri AB som fastställer sina egna priser och eventuella rabatter.


Senast uppdaterad den 8 december 2020

Translate the website with Google translate.