Aktuellt

URSÄKTA BYGGKAOSET! NU BYGGER VI OM I FOAJÉN I KOMMUNHUSET

Just nu bygger vi om i foajén i kommunhuset inför öppnade av kontaktcenter och centraliserad administration.

CENTRALISERAD ADMINISTRATION OCH KONTAKTCENTER MALÅ KOMMUN

Syfte och mål med centralisering av kommunens administration och öppnade av kontaktcenter

Alla medarbetare i Malå kommun har samma viktiga uppgift – att ge god service.
Detta sker i varje möte, i varje kontakt som den externa och interna kunden har med oss.
För att möta framtidens behov och de förväntningar som våra kunder har behöver vi förbättra och effektivisera servicen som vi ger till våra kunder.

Varför en centraliserad administration och kontaktcenter?

Här samlas det administrativa stödet och verksamhetsstödet för kommunens olika verksamheter. Genom att stödresurserna samlas i en gemensam funktion ges ökade förutsättningar för en kostnadseffektiv och rationell administration som samtidigt genom samordning blir mindre sårbar.

Centraliserad administration med Kontaktcenter är ett bärande motiv för den politiska organisationen och därmed även för tjänstemannaorganisationen där Malå kommuns invånare ska få största möjliga nytta av den kommunala verksamheten. Att förenkla kontaktvägarna för allmänheten och näringslivet till den kommunala servicen är i det här sammanhanget angeläget. Kontaktcenter ska erbjuda en väg in till funktioner som har frekvent utåtriktade kontakter och till samhällsinformatörer som ska kunna vägleda och svara på många frågor. Kontaktcenter kommer att erbjuda kontaktvägar via telefon, mail, chat, sociala medier samt personlig service när du besöker kommunhuset.

Växel

Malå kommun kommer fortsatt att ha en växelfunktion som nås via tfn: 0953-140 00. När du väljer att ringa Malå kommun via växeln så vägleder telefonisten dig till rätt funktion = kontaktcenter eller tjänsteperson ute i verksamheten.

Ombyggnation

Just nu bygger vi om i foajén i kommunhuset. Detta för att skapa förutsättningar för ett bra och säkert kundbemötande samt god arbetsmiljö för de medarbetare som bemannar centraliserad administration och kontaktcenter. Under tiden som vi bygger om kommer vi inte att ha en fysisk reception. Information om hur du kommer i kontakt med receptionist i kommunhuset kommer att finnas tillgänglig i foajén. Boka ditt möte med tjänsteperson innan du kommer. Du är varmt välkommen till oss!

Tidsplan

Målet är, om allt går som det ska med byggnationer och annat, att öppna upp portarna för Kontaktcenter i oktober eller november.

Frågor hänvisas till

Ella-Marit Pilto, tfn: 0953-140 15 eller e-post: ella-marit.pilto@mala.se 
Linda Nystedt, tfn: 0953-140 27 eller e-post: linda.nystedt@mala.se 

 

 

Senast uppdaterad den 14 augusti 2023

CENTRALISERAD ADMINISTRATION OCH KONTAKTCENTER

Administrativ chef
Ella-Marit Pilto
Tfn: 0953-140 15
E-post: ella-marit.pilto@mala.se 

Verksamhetsansvarig
Linda Nystedt
Tfn: 0953-140 27
E-post: linda.nystedt@mala.se 

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.