Aktuellt

Röd informationsknapp, liten.

UTSTÄLLNING AV FÖRSLAG TILL NYA LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER 2022

Malå kommun har tagit fram förslag på nya lokala föreskrifter om avfallshantering. Utställningsperioden för samråd är mellan den 20/6 till den 30/8.

Avfallsföreskrifterna är en del av kommunens renhållningsordning och anger hur avfall ska hanteras inom kommunen, samt reglerar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har.

Förslaget till nya avfallsföreskrifter finns tillgängligt för granskning under granskningsperioden på kommunens hemsida och i kommunhuset.

Ta del av länkar till förslaget till avfallsföreskrifter samt bilagor:

Förslag till avfallsföreskrifter Malå kommun

Bilaga 1 - Sortering och överlämnande

Bilaga 2 - Ordlista

Bilaga 3 - Anvisningar för transport för fordon och hämtningspersonal

Synpunkter skickas via e-post till kommunstyrelsen@mala.se 

Senast uppdaterad den 16 juni 2022

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.