Aktuellt

VÄRLDEN I MALÅ - MÅNGKULTURELL DAG MED TEMAT ALLAS LIKA VÄRDE

Allas lika värde - en gemensam mångkulturell dag med mat, traditionella kläder, musik, dans med mera. Lördag den 18 december kl 10.00-14.00 på Park Malåborg.

Eftersom Malå har blivit en alltmer mångkulturell plats är det naturligt att uppleva en nyfikenhet kring de olika traditioner med mat, kläder med mera som invandrare har hämtat med sig från sina hemländer till Sverige, och Malå.

Mångkulturella dagen lyfter också fram det historiska ursprunget till de olika traditioner framför allt i matlagning. Ingredienser som man använder idag i det svenska köket och hur de blev integrerade i våra lokala mattraditioner med mera.

Alla som medverkar bidrar under dagen till att skapa ett bra forum för samtal, gemenskap och glädje.

Hjärtligt välkommen!

Senast uppdaterad den 19 november 2021

KONTAKT GEMENSAM MÅNGKULTURELL DAG - ALLAS LIKA VÄRDE

Integrationssamordnare
Kamal Blyborg
Tfn: 0953-140 46
E-post: kamal.blyborg@mala.se 

Translate the website with Google translate.