Aktuellt

VATTENSKOTER - VAD GÄLLER?

Du vet väl om att du bara får köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Du som kör vattenskoter är ansvarig att inte skada människor, natur eller miljö.

Att köra vattenskoter kan påverka människa, natur och miljö på flera sätt, så som:

  • Störande buller. Intensiv körning inom ett begränsat område kan orsaka oljud och buller. Det kan vara mycket störande för människor och djur.
  • Risk för olyckor. Den som kör nära land där människor badar kan riskera att köra på en badande.
  • Påverkan på växt- och djurliv. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
  • Störande för fågellivet. Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Läs mer om vad som gäller för framförande av vattenskoter på  Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad den 17 juni 2021

Translate the website with Google translate.