Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Barn, unga och familj

På socialtjänsten kan du få information, rådgivning, stöd och utredning i familjerättsliga frågor såsom t.ex. adoption, faderskap, samarbetssamtal samt avtal och utredningar då det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Senast uppdaterad den 26 juni 2019

Translate the website with Google translate.