Solnedgång över Malån

Fotograf: Malin Hedman

Ekonomisk hjälp

Om du känner dig utsatt i din ekonomiska situation och har svårt att klara av din vardag på egen hand kan du få hjälp genom kommunen.

Du kan få hjälp med frågor som rör din egen ekonomiska situation. Det kan till exempel vara genom stöd av god man eller rådgivning av budget- och skuldrådgivare. Du kan också få tillfällig hjälp med din försörjning genom ekonomiskt bistånd.

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019

Translate the website with Google translate.