Häckar och buskage

Det är en härlig tid när det växer och frodas, men det kan bli för mycket av det goda. Om växter intill gång- och cykelvägar eller gator blir för höga skymmer de sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

För dig som har tomt intill gata ger vi följande rekommendationer:

Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde.

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Följ länken och titta på en illustration  "Klipp och beskär häcken" 

Den fria höjden som krävs är:

·         över gång- och cykelbana minst 3,2 meter

·         över körbana minst 4,6 meter

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör dina växter inte vara högre än 80 cm från hörnet och 10 meter åt vardera hållet.
Följ länken och titta på en illustration  "Klipp och beskär häcken" 

Du som har utfart mot gata:

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från utfarten och 2,5 meter åt vardera hållet. Sikten ska alltså vara minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Senast uppdaterad den 4 januari 2022

Translate the website with Google translate.