Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Minoritetsspråk

Om du bor i Malå kommun, har språkbakgrund i något av de fem minoritetsspråken (finska, jiddish, meänkeli, romani chib och samiska) och vill att ditt barn ska få undervisning i språket så kontaktar du ditt barns rektor. För tillfället finns det bara undervisning i samiska i Malå kommun.

Samisk förvaltningskommun
Malå kommun ingår, tillsammans med 25 andra kommuner i Sverige, i det samiska förvaltningsområdet. Mer om det kan du läsa här. 

Förskola
Du som vårdnadshavare kan begära förskola där hela eller väsentlig del av verksamheten bedrivs på samiska. I Malå kommun arbetar vi för att samiska barn i förskolan ska ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och få möjlighet att utveckla både det svenska och det samiska språket.
Vill du veta mer om hur Malå kommun arbetar med samiska i förskolan så tar du kontakt med förskolecheferna. 

Grundskola
I förskoleklass och i skolan kan du som är elev eller vårdnadshavare begära modersmålsundervisning på samiska. I Malå kommun kan du få undervisning i sydsamiska, lulesamiska, umesamiska och nordsamiska. Undervisningen i samiska sker både under och utanför skoltid. Vi har har även ett avtal med Sameskolstyrelsen om samisk integrering. Det innebär att det förutom det samiska språket finns möjlighet att få jobba med samisk slöjd, samiska inom SO och samisk inriktning på ämnet hemkunskap.
Vill du veta mer om hur Malå kommun arbetar med modersmålsundervisning på samiska kontaktar du samisk koordinator, Ulrika Renström.

Senast uppdaterad den 17 juni 2019

Translate the website with Google translate.