Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Malå kommun informerar

_MG_2805 Malin Hedman.jpg

Kan Malå visa vägen för inlandet?

Malås resursfördelningsmodell har gjort att Malå har brutit mönstret och istället för slentrianmässig framskrivning av föregående års budget, knyts resursfördelningen hårt till det kommunala kostnadsutjämningssystemet.

Läs mer i VK

Foto: Malin Hedman

Malå kommun informerar

Bild lansering nr 3.png

Nu är det äntligen snart dags för lansering av Malå kommuns nya webbplats. Som vi har längtat!

Lanseringen sker tisdag den 18 juni kl 10.00.

Malå kommun informerar

paragraf.jpg

I kommunallagen kan man läsa följande om insyn i budgeten i 14§:

Styrelsens förslag till budget ska hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens webbplats från och med tillkännagivande av sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fastställas.

Förslag till budget kan du läsa mer om i nedanstående länkar:
- Budgetramar 2020, budgetplan 2021-2023
Resultaträkning 2020 samt plan
- Investeringsbudgetram 2020, investeringsbudgetplan 2021-2023


Kultur- och fritidsavdelningen informerar

Grafitti.png

Art Performance - Graffiti och måla, skapa, forma!

Den 24-28 juni på Malå bibliotek.

Anmälan senast den 17 juni.

Följ denna länk och läs mer.

Kultur- och fritidsavdelningen informerar

IMG_3526.JPG

Turism- och besöksnäringen har stort potential i vårt ort! Viktigt är att vi tar hänsyn och skapar förutsättningar för att den ska utvecklas.

Trots lågsäsong önskar vi att det är tyst på campingområdet kl 23.00, det vill säga ingen obehörig eller störande trafik. Det bor gäster i stugorna.

Tack för visad hänsyn, tillsammans för Malå!

Foto: www.ricke.se

Malåbostaden AB informerar

Infoknapp.png

En ryktesspridning med felaktig information har kommit igång i Malå under dagen där det påstås att Malåbostaden AB har tagit bort utemöbler från boenden på Furugården.

Möblerna som det handlar om ägs inte av Malåbostaden AB utan tillhör hemtjänstens verksamhet och när hemtjänsten bytte lokal till Tjamstangården tog de möblerna med sig.

Frågor hänvisas till Daniel Risberg, VD Malåbostaden AB, tfn: 0953-140 60 eller via e-post: daniel.risberg@mala.se

Inbjudan till Krubb och Klokskap

15_Ricke2301.jpg

Kan vi genom sund förnuft skapa en lokalt anpassad och hållbar kompetensförsörjning i regionen?

Detta är en av frågorna som Ingela Bottke, vår gästtalare på "Krubb och Klokskap" ställer sig och sin omgivning fredag den 28 juni kl 12.00 i kommunhuset.

Välkommen!

Foto:www.ricke.se

Malå kommun informerar

bild infogubbe.png

Information om grundavgift.

Grundavgift betalas av hushåll i permanentbostad i en- och tvåfamiljshus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus samt verksamhetsfastigheter (enbart hushållsavfall).

Avgiften ska täcka kostnaderna för att ta hand om hushållens farliga avfall, vitvaror, grovavfall, administration av återvinningscentraler, information och miljöavgifter.

Malå kommun informerar

_MG_2810 Malin Hedman.jpg

Malå kommun söker gode män för personer över 18 år.

Foto: Malin Hedman

Följ denna länk och läs mer.

Teknisk avdelning informerar

Info kommunal anslagstavla.png

Ombyggnationer på Tjambo-området.

Nu byggs det för fullt på Tjambo-området och vi beräknas vara klara hösten 2020.

För ytterligare information kontakta Lars Grundberg, tfn: 0953-140 55.

Malå kommun informerar

15_Ricke2301.jpg

2018 genomförde SCB en medborgarundersökning i Malå kommun.

Frågor som ställdes var bland annat:

- hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på?
- hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?
- hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?

Foto: www.ricke.se

Följ denna länk och ta del av resultatet

Kultur- och fritidsavdelningen informerar

Dokument.png

Kulturplan Region Västerbotten 2020-2023.

Nu pågår remissförfarandet av Kulturplan Region Västerbotten. Kulturutskottet önskar få synpunkter senast den 15 juni och den 15 maj bjuder Region Västerbotten in till remisscafé där ett förslag till kulturplan presenteras och som gemensamt diskuteras och ges synpunkter på.

Kulturutskottet kommer efter remissperioden att bearbeta kulturplanen utifrån inkomna remissvar.

Beslut tas i regionfullmäktige den 19-20 november.

Följ denna länk och läs mer och lämna synpunkter

Omsorgsavdelningen informerar

info 2 - andt.png

Malå socialtjänst söker kontaktperson till 13-årig tjej med start till hösten.

Kontaktpersonen träffar tjejen 1-2 gånger i veckan och ersättning utgår.

För anmälan om intresse och ytterligare information kontakta:

Mia Björklund, tfn: 0953-140 33 eller via mail: mia.bjorklund@mala.se

Integrationsservice informerar

Möte- kultur.png

Integrationsservice planerar att initiera en arbetsgrupp.

Arbetsgruppen ska regelbundet träffas och diskutera frågan om "integration och ungdom" och vilka insatser som behövs.

Representanter från olika delar av samhället så som t.ex. representanter från kommun och föreningsliv samt samfund ska ingå i gruppen.

Intresserad att delta? Kontakta Ethel Cavén på Malå kommun, tfn: 0953-140 47 eller e-post: ethel.caven@mala.se.

Malåbostaden AB informerar

MABO.PNG

Malåbostaden kan nu erbjuda sina hyresgäster möjlighet att hyra tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner i de lägenheter där det är möjligt.

Det är inte längre tillåtet att göra egna installationer av egenköpta vitvaror.

Kontakta Malåbostadens kundtjänst på tfn: 0953-140 66 vid intresse så gör vi en kontroll om det är tekniskt möjligt i din lägenhet.

SMS-tjänst Malå kommun

SMS oragne.png

Malå kommun använder sig av SMS-tjänst vid utskick av viktig information till medborgare.

Meddelande går till de personer som är över 16 år, är folkbokförda på berörd adress och har en mobiltelefon registrerad på adressen.

I länken nedan kan du kontrollera att dina uppgifter stämmer, lägga till fler mobilnummer eller adresser och ta bort uppgifter. 

Ny lag om e-faktura

Tangentbord med händer.png

Från och med den 1 april 2019 kommer en ny lag om e-faktura för leverantörer till stat, kommun och landsting.

Information från upphandlingsavdelningen

Info kommunal anslagstavla.png

Upphandlingen av snöröjning och slamtömning är påbörjade.

Upphandlingen av slamtömning görs tillsammans med Norsjö Kommun.

Har du frågor eller vill du vara med på en träff inför någon av upphandlingarna kontakta då Anna Jonsson, tfn: 0953-140 56 eller anna.jonsson@mala.se.

Ungarelationser.se

Brustet hjärta.png

Är du ung och mår dåligt i din relation?

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

På ungrelationers hemsida kan du läsa mer. Följ länken nedan.

Felanmälan

Felanmälan 2.png

Vill du göra en felanmälan till Malåbostaden AB, MENI AB eller till Malå kommun?

Klicka på länken och läs mer om var du ska vända dig för att göra en felanmälan.