Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Enskilt avlopp

Ligger din fastighet utanför kommunalt verksamhetsområde och kommunalt avlopp inte är möjligt för din bostad ska du installera en enskild avloppsanläggning. För att bygga en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden.

Detta behövs då du söker tillstånd för en avloppsanläggning

 • Ansökningsblankett.
 • Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras.
 • Förslag på vilken typ av anläggning som ska anläggas. Ta kontakt med en diplomerad entreprenör innan du skickar in ansökan. 
 • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan).
 • Djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras).
 • Protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys).
 • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark.
 • Ta gärna något kort på tomten där du ritar in var du tänkt lägga avloppsanläggningen.

Så här ska en avloppsanläggning vara uppbyggd
Dimensioneringen är den samma för åretrunt boende och för fritidshus.

Slamavskiljare
Denna ska alltid ha en volym av minst 2000 liter och kan vara gjord av plast eller betong.

Reningssteg
Markens eller omgivningens beskaffenhet avgör valet av reningsmetod. Nedan följer de vanligaste metoderna.

 • Infiltrationsbädd (minst 2x15 meter) kan anläggas då marken är genomsläpplig.
 • Markbädd (minst 2 x 12 meter) anläggs då marken är tät.
 • Kompakt infiltration/markbädd är tillverkade ”kassetter” som kan utföras som infiltration eller markbädd. 
 • Minireningsverk av olika typer.

Ventilation:
Ventilation av bädden är viktig för att få så bra nedbrytning och livslängd som möjligt. Med bra ventilation undviks obehaglig lukt.

Markprov
För att få reda på om marken är lämpad för infiltration måste man oftast ta ett jordprov. 

Skyddsavstånd

 • Avståndet från bädden till grundvattnet får inte understiga 1 meter. I vissa lägen måste bädden byggas upplyft. Då pumpas det avslammade vattnet till bädden.
 • Avståndet till sjö ska vara ca 25 meter.
 • Avståndet till vattentäkt bör vara ca 50 meter beroende på terrängen.

Slutbesiktning
När anläggningen är utförd ska ett protokoll fyllas i tillsammans med entreprenören. Grävarbetet ska fotograferas i olika moment. Detta framgår av protokollet.

Läs mer om avloppslösningar mm
Gå in på www.avloppsguiden.se och läs mer om enskilda avlopp (öppnas i nytt fönster)

Sidan uppdaterades senast 2013-02-07