Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Kulturskola

flickorgitarr 
I den kommunala kulturskolan ges elever i grundskolan och gymnasiet möjlighet till frivillig musikundervisning och teaterundervisning. Kulturskolans huvuduppgift är att skapa förutsättningar och intresse för ett aktivt kulturutövande i olika former utifrån förmåga och ambition.

Kulturskolans teater

Under höstterminen 2017 så erbjuds elever från årskurs 7 att delta i grundkurs i teater. Kursen omfattar 12 tillfällen under kvällstid och är kostnadsfritt.

Länk: Annons Malå kulturskolans grundkurs teater
Länk: Anmälansblankett teater


Kulturskolans musikundervisning

Val av instrument
I slutet av vårterminen erbjuds alla elever i årskurs 3 att få prova olika instrument på kulturskolan, inför valet av instrument i åk 4.

pedagogfiol

Ämneskurs
Från och med årskurs 4 erbjuds eleven att spela ett instrument eller öva sång. För att beredas plats på kulturskolan behöver ni skicka in en ansökan. Blankett för anmälan hittar ni på sidan för Kontaktuppgifter och avgifter i menyn till vänster. Om tillgänglig tid för undervisning saknas, placeras eleven i kö.

Undervisningen sker oftast enskilt med olika övningar. För att delta i den enskilda musikundervisningen går eleven i allmänhet från den ordinarie undervisningen på grundskolan/gymnasiet 20 min i veckan. Under så kort tid ges inte möjlighet till att övningsspela i någon större utsträckning. Lektionen går i regel ut på att läraren ger råd och anvisning för fortsatt eget arbete. Eftersom övningsspelandet i huvudsak sker hemma är det viktigt att eleven har plats där han/hon kan öva utan att störa eller störas av andra.
En positiv inställning från föräldrar och syskon till elevens musicerande hemma är viktig.
Ensemblespel i olika former ingår som en naturlig del av undervisningen.

Undervisningsmaterial
Eleven för själv bekosta eventuell spelbok som respektive lärare anser vara lämplig. Eleven bör också medta en pärm eller mapp till varje lektion där lösblad kan förvaras.

Plats för undervisningen
Undervisningen bedrivs i "Gula Villan", Skolgatan 2 i Malå

Konserter
Kulturskolans arrangerar många olika typer av konserter under terminen som eleverna erbjuds att delta i. Att delta vid dessa är frivilligt.

Hyra av instrument
Kulturskolan hyr även ut en del instrument för 125 kr per termin i mån av tillgång.
Kontakta kulturskolan för mer information om ni önskar hyra instrument. I första hand kommer elever i åk 4 att få hyra dessa instrument. Elever i högre årskurser får hyra instrument i den mån att det finns några kvar.

Sida för Kontaktuppgifter och avgifter hittar du i menyn till vänster.

muskikskola_musikstudio1
musikskolan

Sidan uppdaterades senast 2017-09-04
logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Kulturskolan direkt 0953-140 98

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter