Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Föreläsning

Ann Sofia BUll Kuhmunen.jpg

Välkommen till föreläsning om adoption i Saepmie med Ann-Sofi Bull Kuhmunen.

Den 19 november kl 18.00 på Malå bibliotek.

Foto Malin Hedman

Kultur- och ledarstipentiat 2018

Stipendiater 2018.png

Idag har 2018 års kultur- och ledarstipendiat delats ut på Malåborg.

2018 års kulturstipendiat är Leif Bildström och ledarstipendiat är Maria Larsson.

Stort grattis till er båda!

Hälsorundan

Springgubbe.png

Hälsorundan - Kom och gå, lunka eller jogga under november månad (KOLmånaden).

Fyll i talongen och lämna den i postlådan vid pumphuset på Kärleksstigen.

Arrangör: Föreningen Norsjö-Malå HjärtLung

Nilaskolan informerar

Skolan-Utemiljö.png

Nu är skolgården för våra femårsbarn på Regnbågen och förskoleklass nästan klar.

Fortfarande fattas utemöbler och några små lekhus men i stort är det klart.
-

Barn och personal är mycket nöjda och ser stora möjligheter till utvecklande och roliga lekmöjligheter.
-

Nästa sommar fortsätter arbetet med övriga delar av skolgården och vi hoppas på lika fint resultat även för de äldre barnen.

Ett tryggt föreningsliv för alla!

fotboll_unga_malakommun-8304_webb.jpg

Rädda Barnen i samverkan med SISU idrottsutbildarna och Malå kommun bjuder in till två utbildningskvällar.

- Träff 1: Måndag den 5/11 kl 18.30-20.30

- Träff 2: Torsdag den 29/11 kl 18.30-20.30

Plats Malå Hotell.
Anmälan krävs.

Foto: Ingrid Sjöberg

Läs mer om utbildningskvällarna här.

Avgränsningssamråd om Malå reningsverk

pratbubblor.png

Malå kommun ansöker om ett nytt tillstånd för fortsatt verksamhet vid Malå reningsverk.

Som en del av tillståndsprocessen ska avgränsningssamråd ske enligt miljöbalken.

Berörd allmänhet ges möjlighet att skriftligen lämna synpunkter. Synpunkterna ska vara inkomna senast den 23 november 2018.

Du kan läsa mer i länken nedan.
Handlingarna finns även utställda i foajén på kommunhuset.

Samiska förvaltningskommun informerar

aldrevard_malakommun-9219_webb.jpg

Just nu pågår en kartläggning av behovet av äldreomsorg på samiska och andra minoritetsspråk.

I kartläggningen skicka en enkät ut till kommunmedborgare från 45 år och uppåt.

Svar önskas av de som på något sätt berörs av äldreomsorg på samiska eller andra minoritetsspråk.

Frågor hänvisas till Ulrika Renström, tfn: 0953-140 68.

Foto: Ingrid Sjöberg

Malå kommun informerar

Glödlampa energi.png

Malå kommun kommer att se över belysningspunkter i kommunen med start vecka 43.

Under tiden kan gatubelysningen tändas och släckas på fel tider.

Frågor hänvisas till Tony Frank, tfn: 0953-140 63.

Gemensam upphandling i SAMSA kommunerna

Upphandling Annorna och Sara.png

SAMSA kommunerna Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur har nu gemensam upphandling.

Ett samarbete som inte bara handlar om upphandling utan är ett strategiskt arbete för att nyttja skattepengarna på bästa sätt. Följ denna länk och läs mer om gemensam upphandling.

Malå kommun informerar

bild infogubbe.png

Uppdrag till kommunchefen efter kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober:

- Med anledning av rapporten som PWC presenterat - Efterlevnad av fordonsregler i Malå kommun, initiera ett nytt ärende i syfte att bl a genomföra en grundlig analys på personnivå.

- Att till kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2019 inhämta värderingar för samtliga av Meni AB:s fastigheter.

Följ denna länk och läs mer i protokollet.

Malå kommun informerar

Vapen färg.png

Presentation av PWC:s utredning "Rapport - Efterlevnad av fordonsregler i Malå kommun".

Frågor hänvisas till kommunchef Jim Lundmark, tfn: 0953-140 06.

Följ denna länk för att komma till presentationen.Malå kommun informerar

Vapen färg.png

En polisanmälan har kommit in till Malå kommun.

Polisanmälan innebär att misstanke finns att Malå kommun har utsatts för bedrägeri.

Förundersökningsledaren har beslutat att gå vidare med utredningen.

Kontaktperson är kommunchef Jim Lundmark, tfn: 0953-140 06.

Felanmälan

Felanmälan 2.png

Vill du göra en felanmälan till Malåbostaden AB, MENI AB eller till Malå kommun?

Klicka på länken och läs mer om var du ska vända dig för att göra en felanmälan.