Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Samisk kultur

Koppsele
Koppseledagen arrangeras en helg i juli varje år. Du kan fotvandra dit eller åka båt till Koppsele sameviste, som ligger uppe i de vida skogarna längs Malån.

Koppsele var fram till sekelskiftet boplats för renägaren "Villak" och några andra samer. Sitt namn har den fått av den skogsklädda "Koppen".

Illustration: Malå turism, Koppsele

Illustration: Malå turism, Koppsele

Spår av bevattningsanläggningen från 1800-talet, som försåg åkrarna med vatten, syns än idag. I dag är Koppsele naturreservat ett populärt utflyktsmål sommartid.

För att hitta till Koppsele följer du väg 370 västerut från Malå, och passerar bron över Malån. Ta av till höger drygt 2 km efter bron (skyltat). Gå ca 3 km längs markerad stig.

Lappstaden

_MG_3229 Malin Hedman

_MG_3255Malin Hedman


Den invigdes den 19 augusti 1967. Den består av 20 kåtor och 21 härbren.
I Malå finns "Sveriges sydligaste skogsameby".

Den samiska kulturen kan man bl.a se i Malå Lappstad, som ligger strax intill Campingplatsen. Här finns 20 kåtor och 21 häbren. Kåtorna ägs med s.k nyttjanderätt av enskilda samefamiljer och barnen har arvsrätten till kåtan. Malå Samehelg firas här årligen under ett veckoslut i slutet av augusti med bl.a lassokastning, auktion, friluftsgudstjänst m.m. På toppen av Tjamstaberget finns en stor träskulptur av Samen Nila, som också påminner oss om det samiska.

På hembygdsgården finns ett samiskt museum med bland annat bruksföremål och klädesplagg. 

Långa Lappflickan, Stor-Stina
Det finns knappt någon Malåbo som blivit så berömd som lappkvinnan Christina Chatarina Larsdotter (1819-54). Men hon är mer känd under namnet Långa Lappflickan eller Stor-Stina. Trots att hon tillhörde "de småväxta lappsläktet" blev hon cirka 2,10 meter lång, vilket gjorde henne mycket omtalad och hon fick visa upp sig på många olika "spektakel" runt om i Europa.

Stor-Stina föddes i byn Brännäs den 19 januari 1819. Redan i unga år var Stor-Stina betydligt längre än andra barn och sägnen förklarar ochså varför: När modern Carin var havande blev hon skrämd av sin egen skugga (som hon trodde var en stor ryslig varelse). Därför blev barnet hon födde så stort, trodde folket. På födelseplatsen Brännäs finns kåta och träskulpturer av familjen.

Illustration: Malå turism, Storstina

Nilagubben
Nilagubben är en två meter hög tillyxad träskulptur som står på Tjamstanbergets topp. Den är tillverkad av konstnären Bengt Jonsson, Svanheden, Norsjö.

Nilagubbens uppgift är att skydda och spana över Malå. När du kommer till Malå kan du känna dig trygg, Nilagubben skyddar dig.

Illustration: Malå turism, Nilagubben

Setsele
Setsele sameviste utgörs idag av kåtan och de tre härbren som ligger på ömse sidor om vägen. De flyttades hit år 1901 från Koppsele sameviste som ligger knappt 4 km uppströms Malån. Byggnaderna är fina exempel på gammal skogssamisk byggnadskonst. På en av byggnaderna är årtalet 1789 inristat. Sameboplatsen är ett så kallat kronotorp.

Ättestupan
På Tjamstanbergets topp finns Ättestupan, en ränna i berget. Legenden berättar om en gammal same, vid namn Erik Sjulsson, som företog den sista resan in i evigheten här.

 

Sidan uppdaterades senast 2015-08-13