Anslagstavla

Justerade protokoll

Uppsatt 2023-09-27 Tas ner 2023-10-19
Socialnämnden, protokoll, 2023-09-26 Socialnämnden Sekretess
Uppsatt 2023-09-27 Tas ner 2023-10-19
Uppsatt 2023-09-28 Tas ner 2023-10-19
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd, protokoll 2023-09-19 Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd
Uppsatt 2023-09-25 Tas ner 2023-10-16
Samordningsförbundet Södra Lappland, protokoll, 2023-09-08 Samordningsförbundet Södra Lappland
Uppsatt 2023-09-25 Tas ner 2023-10-17
Uppsatt 2023-09-25 Tas ner 2023-10-17
Uppsatt 2023-09-22 Tas ner 2023-10-14
Socialnämnden, protokoll, 2023-09-19 Socialnämnden Sekretess
Uppsatt 2023-09-22 Tas ner 2023-10-14
Senast uppdaterad den 15 maj 2019;

Translate the website with Google translate.