Language Lättläst E-tjänster
Bild på kommunhusets baksida med huset i rött tegel samt gräsmatta och Malån.

Fotograf: Malin Hedman

Kommun och politik

Malå- med allt så nära. Ett Malå för boende, för våra besökare och för vårt näringsliv.

Här hittar du information om den kommunala organisationen.

Under t.ex. rubriken protokoll och kallelser i menyn kan du läsa om vilka ärenden som politikerna fattat beslut om. 

Senast uppdaterad den 4 maj 2020

Translate the website with Google translate.