Vy över Malå samhälle fotad från berg en mörk natt. Lampor lyser upp gatorna.

Fotograf: Ricke.se

Malå kommun är ett Sverige i miniatyr, vilket återspeglas i en bred och dynamisk näringslivsstruktur. Platsbaserad näringslivsutveckling för fler och växande företag har hög prioritet. Här finns en stark tradition av entreprenörskap med ursprung i de rika naturresurserna - skogen, jorden, malmen och renen.

De stora industrierna finns inom gruvdrift, trä, entreprenad, anläggning och tillverkning. I Malå finns framgångsrika världsledande företag, högt tekniskt kunnande och spetsprodukter på den nationella- och internationella marknaden. Teknikutveckling är även en viktig del för omställning till ett mer hållbart samhälle.

Tjänstesektorn växer med befintliga företag som utvecklas samtidigt som det tillkommer fler företag inom bland annat turist- och besöksnäringen. Malå stärker sin position som exportkommun, med internationella besökare från hela världen, både privat- och affärsresenärer. Sammantaget ställer detta krav på dels investeringar i utbildning och kompetens, dels strukturer för innovativ utveckling. Malås unika detaljhandel utvecklas i takt med besöksnäringsföretagen och möter den externa konkurrensen genom att bl a erbjuda digitala försäljningskanaler, vilket samtidigt medför ett mer miljömässigt hållbart företagande.

Digitaliseringsstrategin för Malå kommun som tagits fram utifrån regeringens digitaliseringsstrategi samt övriga vägledande organ, i kombination med ett ökat antal e-tjänster, leder både till ökad effektivisering av kommunal verksamhet och till ökad tillgänglighet för medborgare och företag. För att kunna säkerställa att tillväxt även kan ske utanför centralorten finns plan för både offentlig och kommersiell service i serviceorten Adak. Sådan service är viktig för att skapa attraktiva boendemiljöer och nya möjligheter till jobb. Det är också helt avgörande att det finns en bra infrastruktur - vägar, bredbandsfiber och mobil uppkoppling för att servicen ska kunna fungera för både boende och företag i hela Malå kommun.

Malås utveckling är beroende av utvecklingen i världen, Sverige och regionen. Samarbete mellan kommun och näringsliv och samverkan med grannkommunerna i Skellefteåregionen och inlandskommunerna i Västerbotten och Norrbotten, Region 10 blir än viktigare.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.