Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Fotograf: Malin Hedman

Omsorg och stöd

Här kan du läsa om de verksamheter som erbjuder stöd och service till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Det kan bland annat vara om du är utsatt för våld, behöver stöd vid missbruk, familjerådgivning, ekonomisk hjälp, stöd på grund av funktionsnedsättning, konsumentvägledning eller äldreomsorg.

Senast uppdaterad den 13 augusti 2019

Translate the website with Google translate.