Fotograf: Ulrika Renström

SÁBMIE

Från den 1 januari 2010 gäller Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk SFS 2009:724 och från den 1 januari 2019 skärptes lagen.

Lagen 2009:724 ska skydda Sveriges nationella minoriteter; samer (som är Europas enda urbefolkning), sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer.

Lagen gäller också minoritetsspråken;samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Lagen ska stärka våra minoriteters möjligheter och rättigheter till inflytande.

Samiska, finska och meänkieli har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden.

Malå Kommun är ett förstärkt geografiskt förvaltningsområde för samiska och för det arbetet får Malå Kommun ett statsbidrag på 660 000:-

Idag finns det 25 samiska förvaltningsområden i Sverige och Malå kommun är en av dem.

Senast uppdaterad den 24 januari 2024

Translate the website with Google translate.