Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd, protokoll 2022-06-21

Anslag/Bevis

Organ
Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd
Mötesdatum
2022-06-21
Paragrafer
58-70
Datum då anslag sätts upp
2022-06-22
Datum då anslag tas ned
2022-07-12
Förvaringsplats för protokoll
Miljö-och byggavdelningen
Sekreterare
Karolina Hugosson

Protokoll

Länk till Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnds protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.