Trafik, it och infrastruktur

Infrastrukturen i vår kommun är viktiga för oss som bor, verkar och lever i Malå kommun och den är viktig även för dig som besöker oss. Det kan gälla gator och vägar likväl som infrastruktur för bredband.

I menyn kan du läsa mer om bredband, gator, vägar och resor.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.