Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Barn- och utbildningsavdelningen är ansvarig för all barnomsorg och utbildning i Malå kommun. Alla våra verksamheter är belägna i Malå tätort och består av förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och lärcentrum.

Nilaskolans vision är

  • alla är i skolan
  • alla är trygga
  • alla känner sig sedda
  • alla känner att de lyckas
  • alla når målen i alla ämnen
Senast uppdaterad den 17 juni 2019

Translate the website with Google translate.