Sommarbild tagen vid skolgården på mellanstadiet med byggnader och Tjamstanberget i bakgrunden.

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Utbildningsavdelningen är ansvarig för all barnomsorg och utbildning i Malå kommun. Alla våra verksamheter är belägna i Malå tätort och består av förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och lärcentrum.

Vår vision är att:

  • Alla är i förskolan/skolan
  • Alla är trygga
  • Alla känner sig sedda
  • Alla känner att de lyckas
  • Alla når målen
Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.