Två ungdomar springer uppför en grässlänt med badstrand i bakgrunden, sommar.

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Kultur och fritid

Malå kommun är en plats fylld av möjligheter! Närheten gör att du kan fylla ditt liv med ett omväxlande och spännande innehåll. Ett driftigt föreningsliv med engagerade eldsjälar ger vardagsaktiva människor chansen att förverkliga sina idéer.

Kultur- och fritidsenheten Malå kommun

Kultur- och fritidsenheten ska ständigt utveckla sin verksamhet och vara en aktiv del i samhällsbyggandet. Avdelningen har till uppgift att stödja och främja kultur- och fritidsaktiviteterna i kommunen i nära samarbete med föreningar och organisationer, samt stimulera det arbete som dessa driver. Övergripande inriktningsmål för detta arbete är:

  • främja barn och ungas delaktighet och inflytande i utvecklingen av kultur- och fritidsutbudet i kommunen.
  • främja utvecklingen av en jämlik infrastruktur i kommunen ur ett kultur- och fritidsperspektiv.
  • främja förbättrade villkor för föreningar/organisationer som bidrar till kvalité, mångfald och förnyelse av kultur- och fritidsutbudet i kommunen.
  • främja kultur- och fritidsutbudets ställning som drivkraft för kommunens utveckling och attraktivitet.

Vill du veta mer? Lär mer om kultur- och fritidsplanen för Malå kommun.  

2021-04-26 fastställde Kommunfullmäktige i Malå kommun ett Kulturpolitiskt ställningstagande. Läs mer Kulturpolitiskt ställningstagande. 

Boka lokaler och hallar
Läs mer om villkor och boka lokaler och hallar via kommunens webbokning.

Senast uppdaterad den 14 januari 2022

Translate the website with Google translate.