Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Kultur och fritid

Malå kommun är en plats fylld av möjligheter! Närheten gör att du kan fylla ditt liv med ett omväxlande och spännande innehåll. Ett driftigt föreningsliv med engagerade eldsjälar ger vardagsaktiva människor chansen att förverkliga sina idéer.

Kultur- och fritidsavdelningen Malå kommun

Kultur- och fritidsavdelningen ska ständigt utveckla sin verksamhet och vara en aktiv del i samhällsbyggandet. Avdelningen har till uppgift att stödja och främja kultur- och fritidsaktiviteterna i kommunen i nära samarbete med föreningar och organisationer, samt stimulera det arbete som dessa driver. Övergripande inriktningsmål för detta arbete är:

  • främja barn och ungas delaktighet och inflytande i utvecklingen av kultur- och fritidsutbudet i kommunen.
  • främja utvecklingen av en jämlik infrastruktur i kommunen ur ett kultur- och fritidsperspektiv.
  • främja förbättrade villkor för föreningar/organisationer som bidrar till kvalité, mångfald och förnyelse av kultur- och fritidsutbudet i kommunen.
  • främja kultur- och fritidsutbudets ställning som drivkraft för kommunens utveckling och attraktivitet.

Vill du veta mer? Tag del av gällande kultur- och fritidsplan för Malå kommun

Senast uppdaterad den 20 augusti 2019

Translate the website with Google translate.