Gemensam överförmyndarnämnd, protokoll, 2020-11-10

Anslag/Bevis

Organ
Gemensam överförmyndarnämnd
Mötesdatum
2020-11-10
Paragrafer
127-143
Datum då anslag sätts upp
2020-11-17
Datum då anslag tas ned
2020-12-08
Förvaringsplats för protokoll
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad
Sekreterare
Hanna Eng

Protokoll

Länk till protokollet på Skellefteå kommuns hemsida

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.