Gemensam överförmyndarnämnd, protokoll, 2022-11-07

Anslag/Bevis

Organ
Gemensam överförmyndarnämnd
Mötesdatum
2022-11-07
Paragrafer
118 - 129
Datum då anslag sätts upp
2022-11-11
Datum då anslag tas ned
2022-12-05
Förvaringsplats för protokoll
Skellefteå kommun
Sekreterare
Hanna Eng, nämndsekr

Protokoll

Länk till protokollet på Skellefteå kommuns hemsida

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.