Kommunstyrelsens budgetberedning, protokoll, 2022-11-17

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens budgetberedning
Mötesdatum
2022-11-17
Paragrafer
12 - 16
Datum då anslag sätts upp
2022-11-17
Datum då anslag tas ned
2022-12-09
Förvaringsplats för protokoll
Allmänna avdelningen
Sekreterare
Lina Dahlbäck

Protokoll

Länk till kommunstyrelsens budgetberednings protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.