Samordningsförbundet Södra Lappland, protokoll, 2022-11-24

Anslag/Bevis

Organ
Samordningsförbundet Södra Lappland
Mötesdatum
2022-11-24
Paragrafer
741 - 753
Datum då anslag sätts upp
2023-01-20
Datum då anslag tas ned
Förvaringsplats för protokoll
Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun
Sekreterare
Marlene Fällgren

Protokoll

Samordningsförbundet Södra Lappland

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.