Samordningsförbundet Södra Lappland, protokoll, 2023-03-15

Anslag/Bevis

Organ
Samordningsförbundet Södra Lappland
Mötesdatum
2023-03-15
Paragrafer
754 - 762
Datum då anslag sätts upp
2023-03-16
Datum då anslag tas ned
2023-04-07
Förvaringsplats för protokoll
Lycksele kommun, samordningsförbundets kansli
Sekreterare
Marlene Fällgren

Protokoll

Samordningsförbundet Södra Lappland

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.