Kommunstyrelsens budgetberedning, protokoll, 2023-03-14

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens budgetberedning
Mötesdatum
2023-03-14
Paragrafer
1 - 6
Datum då anslag sätts upp
2023-03-16
Datum då anslag tas ned
2023-04-07
Förvaringsplats för protokoll
allmänna avdelningen
Sekreterare
Jim Lundmark

Protokoll

Länk till kommunstyrelsens budgetberednings protokoll

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.