Anslagstavla

Gemensam överförmyndarnämnd, protokoll, 2023-09-12

Anslag/Bevis

Organ
Gemensam överförmyndarnämnd
Mötesdatum
2023-09-12
Paragrafer
88 - 107
Datum då anslag sätts upp
2023-09-15
Datum då anslag tas ned
2023-10-08
Förvaringsplats för protokoll
Skellefteå kommun
Sekreterare
Carina Westerlund

Protokoll

Länk till protokollet på Skellefteå kommuns hemsida

Senast uppdaterad den 15 maj 2019;

Translate the website with Google translate.