Anslagstavla

Gemensam överförmyndarnämnd, protokoll, 2023-11-08

Anslag/Bevis

Organ
Gemensam överförmyndarnämnd
Mötesdatum
2023-11-08
Paragrafer
128 - 141
Datum då anslag sätts upp
2023-11-10
Datum då anslag tas ned
2023-12-04
Förvaringsplats för protokoll
Skellefteå kommun
Sekreterare
Carina Westerlund

Protokoll

Länk till protokollet på Skellefteå kommuns hemsida

Senast uppdaterad den 15 maj 2019;

Translate the website with Google translate.