Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Malå/Norsjö miljö-och byggnämnden, protokoll, 2019-12-12

Anslag/Bevis

Organ
Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd
Mötesdatum
2019-12-12
Paragrafer
§ 76-103
Datum då anslag sätts upp
2019-12-17
Datum då anslag tas ned
2020-01-07
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggavdelningen
Sekreterare
Karolina Hugosson

Protokoll

Länk till Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnds protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.