Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Protokoll Malå/Norsjö miljö-och byggnämnden 2019-06-18

Anslag/Bevis

Organ
Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd
Mötesdatum
2019-06-18
Paragrafer
§ 30-48
Datum då anslag sätts upp
2019-06-25
Datum då anslag tas ned
2019-07-16
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggavdelningen
Sekreterare
Karolina Hugosson

Protokoll

Länk till Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnds protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.