Malå/Norsjö miljö-och byggnämnd, protokoll, 2021-05-10

Anslag/Bevis

Organ
Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd
Mötesdatum
2021-05-10
Paragrafer
§ 42-59
Datum då anslag sätts upp
2021-05-19
Datum då anslag tas ned
2021-06-09
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggavdelningen
Sekreterare
Karolina Hugosson

Protokoll

Länk till Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnds protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.