Language Lättläst E-tjänster

Anslagstavla

Malå/Norsjö miljö-och byggnämnden, protokoll, 2020-06-16

Anslag/Bevis

Organ
Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd
Mötesdatum
2020-06-16
Paragrafer
§ 40-64
Datum då anslag sätts upp
2020-06-24
Datum då anslag tas ned
2020-07-15
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggavdelningen
Sekreterare
Karolina Hugosson

Protokoll

Länk till Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnds protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.