Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Kommunstyrelsen, protokoll, 2019-09-03

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-09-03
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2019-09-10
Datum då anslag tas ned
2019-10-02
Förvaringsplats för protokoll
Administrativa avdelningen
Sekreterare

Protokoll

Länk till kommunstyrelsens protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.