Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Gemensam överförmyndarnämnd

Anslag/Bevis

Organ
Gemensam överförmyndarnämnd
Mötesdatum
2019-09-17
Paragrafer
80 - 95
Datum då anslag sätts upp
2019-09-25
Datum då anslag tas ned
2019-10-16
Förvaringsplats för protokoll
Kontorshuset Hjorten i Skellefteå
Sekreterare
Jörgen Lindkvist

Protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.