Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Omsorgsnämnden, protokoll, 2019-09-18

Anslag/Bevis

Organ
Omsorgsnämnden
Mötesdatum
2019-09-18
Paragrafer
§ 72-87
Datum då anslag sätts upp
2019-09-25
Datum då anslag tas ned
2019-10-18
Förvaringsplats för protokoll
Omsorgsavdelningen
Sekreterare
Ingela Westerlund Svahn

Protokoll

Länk till omsorgsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.