Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Kommunstyrelsens budgetberedning, protokoll, 2019-10-01

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens budgetberedning
Mötesdatum
2019-10-01
Paragrafer
9
Datum då anslag sätts upp
2019-10-02
Datum då anslag tas ned
2019-10-24
Förvaringsplats för protokoll
Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen
Sekreterare
Jim Lundmark

Protokoll

Länk till kommunstyrelsens budgetberednings protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.