Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Barn- och utbildningsnämnd, protokoll 2019-09-24

Anslag/Bevis

Organ
Barn och utbildningsnämnden
Mötesdatum
2019-09-24
Paragrafer
45-60
Datum då anslag sätts upp
2019-10-03
Datum då anslag tas ned
2019-10-25
Förvaringsplats för protokoll
Barn- och utbildningsavd
Sekreterare
Helén Örnberg

Protokoll

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.